//mypoeticside.com/

Jose Radin Llorca Garduque

My Poem 776


  1. Mag-Simbang Gabi na Tayo


    9 na arao bago ang Pasko

Mag-Simbang Gabi na tayo

Habang patungo ng simbahan

Mga Pamaskong pailaw madadaanan

 

Habang nasa daaan ay mapapakinggan

Nag-aanyayang kampana ng simbahan

At kapag nasa loob na nito

Mga awitin naman ng Pasko

 

Ito ay tradisyon na kinalakhan ko

Dito sa bansa naming ito

Makikita, mapapakinggan

Oh anong karanasan?

 

Diwa ng Pasko ay mararamdaman

Kapag Simbang Gabi ay dinaluhan

Mag-Simbang Gabi na tayo

9 na arao bago ang Pasko!...

-12/16/2019

(Dumarao…1st Day of Simbang Gabi…1st time Pope Francis celebrated this)