Prosenic

Karel Toman

 Next Poem          

Šla do Betléma rovná cesta,
záøila hvìzda, všechno bylo prosté.
A za nábožných písní
sny otcù našich vìènì putovaly
po starém mostì.

Byl, nebyl Betlém?
Však na tom mostì rozmarýna roste
a poutníèkové vìrní tiše obrátí se,
když místo spasitele
èeládku chlévní najdou.

A vracejí se domù s vírou,
že za rok hvìzda stane jistì nad Betlémem
a ta již neoklame.

Next Poem 

 Back to Karel Toman

To be able to leave a comment here you must be registered. Log in or Sign up.