Srecko Kosovel

Slaniki

 Next Poem          

VpraŇ°ali so jih
po politicnem prepricanju.
Povedali so,
da so z Islandije.
Moderni pesnik
opozarja na propad.
Slaniki so bili
zaprti ves teden. v sodu.
in se usmradili.

Next Poem 

 Back to Srecko Kosovel