Srecko Kosovel

Obraz V Oknu

Ljubim te, sivi obraz, v sivem
oknu kavarne — prièakujoèi
obraz —
V dobi zlomljenih osti, ladij,
jamborov — v srcu šop
pušèic — v oèeh siva brezvolja,
ti že veš: Z neba
se kot slap luèi
razlije na nas.


Lahko bomo gledali
zibanje morij zelenih
in videli strašne vrtince,
mornarje na jamborih
brez nervoznosti. Back to Srecko Kosovel