Masaoka Shiki

crimson plum blossoms

 Next Poem          

crimson plum blossoms
scattered over the loneliness
of the bed...

Next Poem 

 Back to
Masaoka Shiki