Gökhan Çelik

Tanışmanın Armağanı

Saklı bir ışığın hüzmesinde,
Uzaktan, yüreğin eksiğini
Fark edebiliyordum.
Görmüyordum... tanımıyordum...
Bu armağanın doğuşu;
Asırlar önceki dönemden,
Eski antik çağlardan,
Tanışmayan yüreklerin,
Daha önceden tanışması...
Şimdiki zamanda da,
tekrar buluşması ile başlar.

  • Author: gokhan celik (Pseudonym) (Offline Offline)
  • Published: November 22nd, 2022 13:05
  • Category: Unclassified
  • Views:


To be able to comment and rate this poem, you must be registered. Register here or if you are already registered, login here.