Kilometro

Roderick peji


Milya milya ang layo
Pagsinta Ko'y sa iyo
Walang makakahadlang
Kahit lumubog ang buwan
Pag-ibig ay sayong lamang
Di ka papalitan o iiwan
Sayo ako magpakailanman
Pipiliin ka umaraw o umulan
Ikaw lamang ang iibigin
Walang akong ibang hahanapin
Gagawin ang lahat para sayo
Iibigin ka mula sa malayo
Walang nang hihiling pa
Kung ang muli kang makasama
Tanging prisensya mo ang gusto
Ikaw hangang sa dulo ng mundo.


Waltz With Wasps.
Stops B4 The Star Portals.
Immortals Engage N Enchanted Bottles.
Models Mystify The Morbid Fairies.


Sa gabing mahaba at madilim
ang ilaw ay aming pinagbili